RekuperacjaInstalacje

Rekuperacja w starym domu

Czy warto i jest możliwa rekuperacja w starym domu? Wymiana powietrza w budynku jest ważna zawsze, a budownictwo starsze chroni przed pewnego rodzaju skłonnością, jaką jest nabywanie zapachu stęchlizny. Dla zabezpieczenia przed zgubnym wpływem wilgoci wykwitami na ścianach oraz zbyt dużym stężeniem zanieczyszczeń, w tym dwutlenkiem węgla, od pewnego czasu na szeroką skalę stosowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Zadaniem rekuperatora jest dbanie o komfort użytkowania domu, higienę oraz bezpieczeństwo, którego zwykła wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie zapewnić. Ponadto dzięki rekuperacji zatrzymujemy w domu ciepło pochodzące z ogrzewania, a więc wydajemy mniej pieniędzy na ogrzanie domu.

Rekuperacja w starym domu a zdrowie

Decyzja o zaistnieniu w domu rozwiązania pod postacią wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a więc właśnie rekuperacji, daje szereg korzyści pod względem jakości powietrza. Właściciel takiego domu, czyli inwestor może liczyć dzięki temu na korzystniejsze warunki tlenowe zarówno dla siebie, jak i swojej rodziny. W rekuperatorach stosowane są filtry w klasach efektywności g4, f7, f8 lub węglowe, dzięki którym z powietrza pobieranego z zewnątrz usuwane są niekorzystne pyły PM10 i PM2.5, a także lotne związki organiczne.

Reklama

Tego typu zanieczyszczenia zostały określone jednoznacznie, jako powodujące zaburzenia w oddychaniu i choroby związane z układem oddechowym. Ponadto pochodzące z zewnątrz szkodliwe pyły mają zły wpływ na nasze samopoczucie i powodują spadek efektywności w pracy.

Najwięcej czasu spędzamy w domu oraz w pracy i aby uchronić się przed fatalnym wpływem zanieczyszczonego powietrza, warto w tych miejscach zastosować właśnie rekuperację. Centrala wentylacyjna, w więc serce instalacji mechanicznej nie tylko filtruje powietrze podawane z zewnątrz do budynków, ale również usuwa zanieczyszczone, przesycone dwutlenkiem węgla, innymi gazami oraz kurzem.

rekuperacja w starym domu - wymiana filtra

Rekuperacja a pieniądze

Następną zaletą rekuperacji jest odzyskiwanie ciepła z usuwanego z budynku powietrza. Wyższość rekuperacji nad wentylacją grawitacyjną polega również na tym, że w wypadku tej drugiej działanie wentylacyjne odbywa się poprzez różnice temperatur pomiędzy temperaturą panującą w domu a temperaturą otoczenia, gdy rekuperacja działa bez względu na ten aspekt.

Wentylacja grawitacyjna usuwa z domu wraz z powietrzem dużą część zgromadzonego w nim ciepła. Przewagą w tym wypadku rekuperacji jest fakt, że ciepło z powietrza usuwanego jest przenoszone na ciepło dostarczane. Taki sposób wentylowania domu oznacza w praktyce zredukowanie strat cieplnych przez wentylację, a to już ma wymierny wpływ na koszt ponoszony na ogrzewania budynku w sezonie grzewczym.

Według szacunków ubytki ciepła spowodowane wentylowaniem grawitacyjnym stanowią ok. 30 procent wszystkich strat ciepła budynków w sezonie grzewczym. Biorąc to pod uwagę, użytkownicy domów z rekuperacją sporo zyskują.
Jednakże powstaje pewien problem z montażem wentylacji mechanicznej i odnoszący się do starszych budynków. Nowy dom to prosta droga do nowoczesności, ale modernizowanie starszych i doposażanie w rekuperację? Czy trzeba pogodzić się z losem i pozostać przy niesatysfakcjonujących kominach grawitacyjnych? Okazuje się, że rynek HVAC ma na to odpowiedź, a jest nią wentylacja decentralna.

Korzyści i niedogodności wentylacji decentralnej

Adaptacja starego budynku najczęściej bardzo utrudnia podczas remontu wykonanie wylewek z ukryciem przewodów wentylacji mechanicznej i równie często nie mamy miejsca na rozprowadzenie instalacji w podwieszanych sufitach. Czasami także brakuje odpowiedniego miejsca na ulokowanie samego rekuperatora, czyli centrali całej wentylacji. Czy mimo tego z takimi problemami można sobie poradzić i korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje wentylacja mechaniczna? Rozwiązaniem mogącym sprawdzić się w takiej sytuacji jest wentylacja decentralna, a więc rekuperacja w starym domu jest możliwa.

Ten rodzaj wentylacji nie wymaga tak dużej ingerencji w ład przestrzenny budynku i poszczególnych pomieszczeń. Nie przynosi również ciężarów związanych ze specjalnymi dodatkowymi zabudowami instalacji ani nie wymusza konieczności zakupu przewodów. Nie trzeba wykonywać wielu otworów w stropie, gdyż nie stosuje się w tym wypadku tradycyjnych anemostatów oraz przebijania się przez ścianki działowe. Jest to największa zaleta przy zastosowaniu wentylacji decentralnej.

Reklama

W wypadku starszych, przeznaczonych do modernizacji budynków często mamy do czynienia z osłabionymi czasem i remontami ścianami, a także stropami, które dawniej były wykonywane z gorszych jakościowo mieszanek betonowych, a miewają również cieńsze przekroje. Tutaj nie dokonujemy dodatkowych odwiertów, które mogłyby osłabić konstrukcję domu, gdyż do wentylacji decentralnej konieczne jest wywiercenie w ścianie zewnętrznej tylko jednego otworu o średnicy 200 mm oraz jego zamaskowanie dla celów estetycznych.

Wybór jednostki wentylacyjnej w systemie decentralnym

Wybór jednostki przy montażu wentylacji decentralnej polega na wzięciu pod uwagę czterech kryteriów, które są ważne przy pracy rekuperatora przez ścianę. Są to: wydajność, poziom hałasu, efektywność odzysku ciepła oraz pobór prądu.
Wśród czołowych producentów rekuperatorów decentralnych można znaleźć takie, którzy oferują spełnienie wszystkich wyżej wymienionych założeń. Przykładowy rekuperator (od autora- jest wymieniany firmy STIEBEL ELTRON, ale może być inny), jak VLR 70 Trend EU o wydajności w zakresach 20-70 m3/h sprawdzi się praktycznie w całym domu i jedynie w łazience należy zastosować oddzielny wentylator wyciągowy LA 70 z timerem i higrostatem.

Niewielkie gabaryty tego urządzenia są jedynie kolejnym plusem, gdyż dzięki zastosowaniu wymiennika aluminiowego rekuperator osiąga bardzo dobre parametry w zakresie wymiany ciepła. Całości dopełnia energooszczędny wentylator EC gwarantujący cichą pracę na tyle, aby nie powodować dyskomfortu dla użytkowników.

Ta szczególna niewielka jednostka wentylacyjna posiada możliwości pokrewne do dużych centrali. Wyposażono ją w filtr G2 z dodatkiem węgla aktywnego, a także dokładniejszy filtr F7 filtruje pyły PM2.5 na poziomie aż 97 procent. Design urządzenia jest minimalistyczny, ale za to centrala jest odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Ponadto systemy rekuperacji decentralnej zapewniają współpracę z kilkoma jednostkami z jednego sterownika, co umożliwia efektywną pracę rekuperacji w całym budynku.

Back to top button