Hydraulika

Hydraulika mieszkaniowa to system rur i urządzeń używanych do doprowadzenia wody do i z domu. Główne elementy mieszkalnej hydrauliki to zaopatrzenie w wodę, system odwadniający i armatura. System zaopatrzenia w wodę obejmuje podgrzewacz wody, główną linię wodną i drugorzędne linie wodne. System odwadniający składa się z linii kanalizacyjnej, zbiornika septycznego i pola odpływowego. Armatura obejmuje wszystkie zlewy, toalety, prysznice i wanny w domu.

Back to top button