Budowa

Jak dobierać kontenery na gruz?

Remont lub przebudowa domu albo mieszkania, a także sama budowa domu zawsze generują duże ilości odpadów. Niestety, ale jednocześnie takie odpady nie będą mogły być wystawione w zwykłych workach na śmieci, czy wyrzucone do śmietnika. Pozbywanie się śmieci budowlanych, czyli gruzu, cegieł, resztek cementu i betonu oraz starej ceramiki łazienkowej, a także worków po cemencie i klejach, folii i kubłów po farbach lub gipsie obwarowane jest odrębnymi przepisami. W zgodzie z nimi najlepszym sposobem na pozbycie się problematycznych śmieci będzie wynajem kontenera na gruz. Jak dobrać odpowiednie do prognozowanej ilości odpadów kontenery na gruz?

Zagospodarowanie odpadów budowlanych – problemy

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęło się u nas wiele zmieniać w odniesieniu do środowiska naturalnego. Z lasów i poboczy dróg śmieci praktycznie zniknęły, a coraz większy nacisk kładzie się na racjonalne zagospodarowanie odpadów. Ma to ogromny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, naszego samopoczucia pod względem zdrowotnym oraz estetycznym, a także sprawia, że wiele odpadów poddawanych jest recyklingowi, czyli są wykorzystywane do przetworzenia na użyteczne produkty.

Nastąpił pogłębiany od kilku lat wzrost nacisku na segregowanie śmieci i dotyczy to już nie tylko podmiotów przemysłowych, wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni, ale również indywidualnych producentów śmieci, czyli każdego z nas. Jednocześnie następuje rokroczny, a czasami częstszy wzrost kosztów opłat za wywóz śmieci, nakładanych odgórnie, w formie zryczałtowanej. Prowadzona jest również walka z nieuczciwymi producentami śmieci, którzy nierzadko wrzucają do pojemników przeznaczonych na inne odpady, co tylko popadnie, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Najczęściej chodzi właśnie o odpady budowlane i poremontowe, które do ryczałtu opłat za śmieci wliczane nie są i których wywóz trzeba opłacać indywidualnie. Czy jednak takie nielegalne działania się opłacają?

Reklama
kontenery na gruz

Konsekwencje nielegalnego pozbywania się odpadów budowlanych

Za wyrzucanie odpadów budowlanych do miejskich śmietników, czy za tworzenie dzikich wysypisk są obecnie nakładane wysokie mandaty i grzywny. Przy czym w odniesieniu do śmietników miejskich mandat może otrzymać osoba wyrzucająca takie śmieci, ale w wypadku braku bezpośredniego sprawcy, mandat zapłacą administratorzy budynków. Nałożenie kary może nawet nastąpić przy składaniu gruzu na własnej posesji, o ile właściciel nie udowodni, że gruz jest przygotowywany do wywózki albo będzie użyty w jakimś celu, np. do podniesienia gruntu względem pobliskiej ulicy.
Za pozbywanie się nielegalne śmieci budowlanych do miejskiego śmietnika można otrzymać naganę albo mandat, ale przy wywózce do lasu na naganę nie ma co liczyć. Tutaj zostaje najczęściej wystosowany wniosek do sądu, a wysokość grzywny może sięgnąć nawet 5000 zł. Co istotne, takie właśnie wysokości kar są dosyć często stosowane.

Kontener na gruz – wybór

Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych mogą legalne pozbywać się zarówno gruzu, jak i odpadów wielkogabarytowych. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, które oferują możliwość wynajęcia kontenera na gruz. Działa to na takiej zasadzie, że do wskazanego przez wynajmującego miejsca przywożony jest kontener, a po jego napełnieniu firma odbiera pojemnik i za ustaloną opłatą przewozi do miejsca utylizacji. Wielkość kontenerów na odpady budowlane jest przy tym zróżnicowana i trzeba dobrze się zastanowić na jego odpowiednim wyborem. Tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że chodzi przede wszystkim o koszty. Im pojemnik na gruz większy, tym wyższa cena jego wynajmu i wywozu śmieci. Oszacowanie ilości odpadów jest tutaj kluczowe.

Jakie kryteria powinien spełniać pojemnik na gruz?

Specjalistyczne firmy od wynajmu kontenerów na gruz posiadają na stanie kontenery, które spełniają poniższe wytyczne:

  • są wykonane z solidnych materiałów;
  • są dokładnie dostosowane do przewozu konkretnej ilości śmieci budowlanych;
  • są przystosowane do transportu na platformie specjalnego samochodu;
  • są wygodne w napełnianiu, czyli mają burty o optymalnej wysokości oraz łatwo otwierane i zamykane pokrywy;
  • można dobrać odpowiednią wielkość kontenera do stanowiska, w którym ma być napełniany gruzem;
  • mają szczelne pokrywy zapobiegające wydostawaniu się na zewnątrz pyłów z materiałów łatwo kruszących się i pylących, np. resztek płyt gipsowo-kartonowych, tynków itp.;

Wybór jednak powinien dotyczyć wielkości, ponieważ firmy oferują do wynajęcia standaryzowane kontenery na gruz. Za duże kontenery niepotrzebnie generują koszty, a zbyt małe narażą z kolei na koszty dodatkowe, gdyż może zachodzić potrzeba ponownego wynajmu kontenera. Wybór może dotyczyć również firmy, ponieważ cennik w takich podmiotach jest zróżnicowany.

Powiązane artykuły

Back to top button